Kierunki

Technikum oferuje trzy kierunki związane ze środowiskiem. Są to: architektura krajobrazu, weterynaria i ochrona środowiska. Po ukończeniu każdego z tych kierunków otrzymuje się tytuł technika. Z kolei ukończenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej daje prawo do wykonywania zawodu og rodnika.


- autor artykułu