Rekrutacja

Rekrutacja

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się wszystkie osoby, które ukończyły gimnazjum oraz posiadają stosowne zaświadczenie lekarskie umożliwiające naukę na konkretnym kierunku. Te dwa warunki są niezbędne do tego, by zostać uczniem naszej szkoły. Podczas naboru brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz oceny na świadectwie kończącym gimnazjum.rehabilitacja kręgosłupa kraków

zid.pl
- autor artykułu